Bez-Registru.cz

Jaké doklady jsou třeba k vyřízení půjčky Provident?

Společnost Provident by se určitě dala označit za jedničku našeho nebankovního trhu. Uvažujete-li nad nabízenou půjčkou, je dobré vědět, jaké konkrétní doklady si máte připravit. Zjistěte to.

Dnes v podstatě nelze získat půjčku bez toho, abychom předložili několik konkrétních dokladů totožnosti. I ty nejbenevolentnější půjčky vyžadují alespoň doklad naší totožnosti. Tedy občanský průkaz. Bez něho se samozřejmě neobejdeme ani v tomto případně. Samozřejmostí je to, že daný doklad musí být nejenom aktuálně platný, ale nesmí být poškozený tak, aby byla znemožněna případné identifikace naší osoby – podle rodného čísla a hlavně podle jména a fotografie.

Co dále vyžaduje Provident doložit?

Doklad totožnosti není to jediné, co je třeba si připravit. Dále je nutné mít k dispozici potvrzení o trvalém bydlišti. Zde se může jednat třeba o výpis z účtu, kde je jasně patrné, že chodí právě na adresu, kde se aktuálně zdržujete. Může to být ale i výpis spojený s výpisem za elektřinu, stejně jako vyúčtování od operátora a řada dalších věcí. Tímto krokem chce Provident pouze zamezit situacím, kdy byste si žádali na jiném místě, než je to, kde aktuálně bydlíte. Jednoduše řešeno chce zamezit podvodnému jednání při získání samotné půjčky. Dané informace se dokládají přímo obchodnímu zástupci při osobní schůzce.

Provident kalkulačka vám umožní vybrat si půjčku dle svých představ

Jakmile máte půjčku vybránu a máte odeslanou žádost, dochází ze strany společnosti k telefonickému kontaktu. Právě ona online Provident kalkulačka je prvním krokem žádosti, jelikož dále budete kontaktováni obchodním zástupcem. Od něho se dozvíte informaci o tom, že bude třeba doložit i doklad o tom, že máte příjem. Platí, že i menší mzda může stačit k získání přesně takové půjčky, kterou potřebujete. Onen doklad o příjmu nemusí být jenom oficiální potvrzení. Mohou to být třeba výpisy z vašeho účtu, kam výplata chodí. Stejně tak to ale může být třeba standardní výplatní páska. I tyto informace předkládáte obchodnímu zástupci.