Bez-Registru.cz

Co musí obsahovat žádost o oddlužení?

Pokud se rozhodneme řešit své dluhy zákonnou cestou, přichází v úvahu takzvané oddlužení. Tedy metoda, při které během pěti let splácíme své závazky, a to z našich výdělků, nebo utržených peněz z prodeje majetku. Prvním krokem vždy žádost – a jak by měla vypadat?

Pokud v současném státním systému cokoliv chceme, neobejdeme se bez papírové žádosti. Stejné je to i v případě oddlužení fyzické osoby. Tuto žádost podáváme na příslušný soud, nejblíže našemu bydlišti. Aby byla skutečně schválena, je třeba myslet kromě osobních údajů a popisu dluhů i na další informace, které jsou vyžadovány.

Každá žádost o oddlužení fyzické osoby vyžaduje i seznam věřitelů

To nejdůležitější, co často musíme v žádosti uvést, to je i seznam věřitelů a samozřejmě i konkrétních dluhů, které máme. S nimi souvisí také fakt, že budeme nuceni doložit i to, že máme na jejich splácení. Žádost o oddlužení fyzické osoby v tomto směru požaduje jak přehled minulých příjmů, tak i odhad budoucích. Tou nejkomplikovanější informací v tomto směru je poté doložení souhlasu věřitele. A to s tím, že budeme jeho závazek řešit právě tímto způsobem. Pokud ho nezískáme, nelze ho do této možnosti zahrnout. Většinou však věřitelé s touto možností souhlasí.

V žádosti o oddlužení nezapomínáme také na náš majetek

Nejsou to jenom informace o příjmech, ale je to také soupis našeho majetku, který musíme uvést. Stejně tak je dobré zahrnout i další aktiva – třeba finance, které někdo dluží nám. I to je důležité proto, aby mohlo být oddlužení schváleno. Tedy aby bylo jasně patrné, že jsme schopni peníze splácet. Důležité je i připojení našeho návrhu na řešení celé situace. Zde by to měl být nejlépe rozepsaný splátkový kalendář na celé pětileté období. Máme-li malé příjmy a splátky by nebyly výrazné, je možné přidat i mimořádné, na základě utržených financí z prodeje našeho majetku.